1. banner 1

  2. Banner 2

    Banner 2

  3. banner 3

    banner 3

Liên hệ

Họ tên: *

Điện thoại :

Email: *

Nội dung :*

 
Công ty TNHH Thanh Nghệ
KCN Đông Lĩnh-tp Thanh Hóa-Tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 00 84 373 940 237
Fax: 00 84 373 941 871
Giám đốc: Lê Khắc Vi; Tel: 091 335 20 56
Phụ trách khách hàng: Mạc Thanh Thủy; Tel: 0913.647.566
Phụ trách tài chính: Ngô Quốc Khánh; Tel: 0904.614.481
Email: thanhnghe@vinamarble.com.vn
website: www.vinamarble.com.vn